Privacyverklaring Gewoon Sam

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Gewoon Sam omgaat met persoonsgegevens.

Ik respecteer je privacy en ga dan ook zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik houd me aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Mijn contactgegevens:

Gewoon Sam
Ellingtonlaan 8
5012 BM Tilburg
06-21 32 28 88

Kvk nr:

info@gewoonsam.nl
www.gewoonsam.nl

Welke gegevens verzamel ik?

Gewoon Sam verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die je aan mij verstrekt via deze website.

In deze gevallen verzamel ik uitsluitend de volgende persoonsgegevens:
– naam;
– telefoonnummer;
– e-mailadres.

Waarvoor worden je gegevens gebruikt?

Ik verzamel alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van mijn website en het verwerken daarvan.

De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Heb je hierover vragen, neem dan contact met me op.

Wanneer je gebruik maakt van mijn e-mailadres, gebruik ik je persoonsgegevens alleen om contact met je op te nemen en vragen te beantwoorden.

Daarnaast gebruik ik deze, indien relevant, voor correspondentie en facturering.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Wanneer je een vraag hebt dan worden je gegevens bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het beantwoorden ervan.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Gewoon Sam hecht waarde aan je privacy. Ik neem dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Ik werk onder meer met beveiligde verbindingen en heb maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden je persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Gewoon Sam verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij ik daartoe wettelijk verplicht ben, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer ik gebruik maak van bewerkers of derden-dienstverleners.

Wil je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?

Je kunt Gewoon Sam verzoeken je verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@gewoonsam.nl. Ter controle van je identiteit vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen waarbij je pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je niet tevreden over hoe Gewoon Sam je persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact met me op. Ik zal er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen ik zeer vervelend zou vinden -, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen?

Dit document is geactualiseerd in mei 2019. Als Gewoon Sam wijzigingen doorvoert in de manier waarop ik met via de website verzamelde persoonsgegevens omga, maak ik dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende veranderingen infomeer ik je via een e-mail.

Heb je naar aanleiding van mijn Privacyverklaring vragen of opmerkingen, neem dan contact met me op via info@gewoonsam.nl.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google